HiraGana & KataKana / Chapitre Hors Série : HiraGana & KataKana #0 (The others) / Couverture